Om oss

Studentkonsulenten ble stiftet januar 2014 av bachelor- og masterstudenter på arbeids- og organisasjonspsykologi på det psykologiske fakultet, ved Universitetet i Bergen. Våren 2014 gikk med til å legge grunnlaget for en solid og levedyktig organisasjon før vi nærmere sommeren var klar til å påta oss våre første oppdrag. Læringskurven har vært bratt og antall arbeidstimer høy, men syv svært motiverte og fleksible konsulenter har på tross av utdanning og jobb klart å bygge opp Studentkonsulenten.

Bakgrunnen for stiftelsen av Studentkonsulenten var et felles ønske om å ta pensum ut av lærebøkene og inn i praksis. Noe vi nå får utfordret oss på hver eneste uke. Vi jobber gratis for andre studentorganisasjoner og tar dermed ikke ut lønn. Belønningen kommer derimot av mestringsglede, økt kompetanse og en unik erfaring innenfor vårt fagfelt.

Høsten 2014 ble fire nye medlemmer rekruttert. Organisasjonen består nå av 10 ivrige studenter, da to kommer tilbake fra permisjon våren 2015 grunnet utveksling. Konsulentene ser nå frem til å bruke grunnlaget som bla lagt i vår til å hjelpe våre oppdragsgivere til å utvikle seg, samtidig som vi selv får praktisert tilegnede ferdigheter innen arbeids- og organisasjonpsykologifaget.

 

Våre verdier

Integritet
o Arbeide med høy etisk standard
o Bruke vitenskapelig basert fagstoff
o Skape tillit og trygghet i kunderelasjonen
o Opptre ryddig og saklig

Engasjement
o Brennende interesse for faget
o Indre ønske om å bidra
o Fokus på et godt samhold
o Tilpasningsdyktige og fleksible i arbeidet

Mot og ydmykhet
o Våge å prøve, tørre å lære
o Være bevisst våre evner og begrensninger
o Verdsette og evaluere tilbakemeldinger

Verdiskapning
o Skape merverdi, vi vil skape synergieffekter (5+5=20)
o Bidra til kompetanseutvikling
o Arbeide effektivt mot egne og kunders målsetninger
o Alltid strekke oss/søke etter forbedringer

Etiske retningslinjer

Respekt
Studentkonsulentene skal alltid behandle sine oppdragsgivere og kolleger med åpenhet og respekt.

Studentkonsulenten skal arbeide med ”etiske” oppdragsgivere. Dette fordrer en gjensidig oppfatning av profesjonell personalhåndtering. Dersom dette ikke er tilfellet skal konsulenten avstå fra oppdraget.

Kompetanse
Studentkonsulentens arbeid og metoder skal til enhver tid være forankret i arbeids- og organisasjonspsykologisk forskning og teori. Dette innebærer at Studentkonsulenten skal anvende forskning og teori som er godt vitenskapelig dokumentert.

Studentkonsulenten skal utelukkende ta på seg oppdrag som er innenfor organisasjonens kompetanseområde, der konsulentene har tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre oppdraget på en verdig måte.

Konfidensialitet
Våre konsulenter er underlagt taushetsplikt vedrørende alle oppdrag utført i representasjon av Studentkonsulenten.

Våre konsulenter skal etterstrebe gjensidig tillitt og trygghet i kunderelasjoner. Dette gjennom å overholde taushetsplikten, samt opptre ryddig og saklig.

Gjensidig nytteverdi
Studentkonsulenten tar kun oppdrag hvor gjensidig læring for både organisasjonen og oppdragsgiver er oppnåelig. Dette innebærer at Studentkonsulenten ikke tar oppdrag for egen vinning.

Våre konsulenter skal jobbe mot å sikre kompetanseoverføring, slik at oppdragsgiver har kunnskap og verktøy til å håndtere relaterte oppgaver ved senere anledninger.

Interessekonflikt
Studentkonsulenten skal etterstrebe å utføre oppdrag upartisk og skal ikke i noen tilfeller la seg påvirke til å fremme andre interessenter enn oppdragsgiver.