Oppdrag 013 – Caseoppdrag for SiB Studentliv

Studentkonsulenten ble invitert av SiB Studentliv til å bli med å arrangere et kurs for avtroppende ledere fra noen av de større studentorganisasjonene i Bergen. Kurset handlet om hvordan en skal få til en god overgang fra gammel til ny leder, hvordan få overført kunnskap og erfaring på best mulig måte. Studentkonsulenten kom inn midtveis i kurset og gjennomførte en caseoppgave med fokus på kommunikasjon og teamutvikling. Tanken bak denne caseoppgaven var å utfordre lederne i hvordan de tenker o...
More

Oppdrag 010 – Lederkurs og motivasjonskartlegging

Dette oppdraget gikk ut på at Studentkonsulenten utviklet og gjennomførte et lederkurs, samt utviklet en spørreundersøkelse for motivasjonskartlegging. Kunden ønsket å utvikle sine ledere og skape en god ledelseskultur, og et team fra Studentkonsulenten utviklet dermed et kurs med dette formålet. Kurset som ble utarbeidet var en blanding av foredrag og øvelser, men det ble satt mest vekt på praktiske øvelser for lederne. Tanken bak fokuset på praktiske øvelser var at denne typen aktiv deltakelse...
More

Oppdrag 004 – Observasjon og intervensjoner

I dette oppdraget var Studentkonsulenten i en relativ stor studentorganisasjon som bidrar med kulturelle opplevelser i studentmiljøet i Bergen. Oppdraget gikk over et semester og hadde ulike tyngdepunkt. Studentkonsulenten var de første gangene tilstede på styremøtene for å observere. Deretter ble det gjort en evaluering av styret av medlemmene selv ved hjelp av et kjent konsulentverktøy kalt X-modellen. Dette verktøyet har fokus på både saks- og personforutsetninger. Både observasjonene og resu...
More

Oppdrag 002 – Evaluering av prosjekt

Studentkonsulenten sitt andre oppdrag omhandlet evaluering av et prosjekt som kunden ikke hadde sin forventete oppslutning rundt. Da problemene ved prosjektet ikke var åpenbare, benyttet Studentkonsulenten et konsulentverktøy kalt ”X-modellen” utviklet av Baustad og Sørsveen (Ledelse på norsk). Verktøyet gav Studentkonsulenten muligheten til å få et mer helhetlig bilde av prosjektet, og i samarbeid med kunden avdekket vi en rekke områder med forbedringspotensial til fremtidige prosjekt – og for ...
More

Oppdrag 1 – Rekruttering

Vårt første oppdrag var å stå for intervjudelen av nye ledere til en organisasjon for så å videre gi vår anbefaling av de best egnede kandidatene. Ved å intervjue de forrige lederne fikk vi et godt grunnlag for hva som krevdes av kandidatene våre. Vi utarbeidet en grundig analyse og lagde en intervjuguide på bakgrunn av dette. I arbeidet med rekruttering er det svært viktig å ha satte kriterier for hva som kreves av kompetanse, erfaring osv., for å være sikre på at den/de man velger ikke er grun...
More