Oppdrag 004 – Observasjon og intervensjoner

I dette oppdraget var Studentkonsulenten i en relativ stor studentorganisasjon som bidrar med kulturelle opplevelser i studentmiljøet i Bergen. Oppdraget gikk over et semester og hadde ulike tyngdepunkt. Studentkonsulenten var de første gangene tilstede på styremøtene for å observere. Deretter ble det gjort en evaluering av styret av medlemmene selv […]

Read more

Oppdrag 002 – Evaluering av prosjekt

Studentkonsulenten sitt andre oppdrag omhandlet evaluering av et prosjekt som kunden ikke hadde sin forventete oppslutning rundt. Da problemene ved prosjektet ikke var åpenbare, benyttet Studentkonsulenten et konsulentverktøy kalt ”X-modellen” utviklet av Baustad og Sørsveen (Ledelse på norsk). Verktøyet gav Studentkonsulenten muligheten til å få et mer helhetlig bilde av […]

Read more

Oppdrag 1 – Rekruttering

Vårt første oppdrag var å stå for intervjudelen av nye ledere til en organisasjon for så å videre gi vår anbefaling av de best egnede kandidatene. Ved å intervjue de forrige lederne fikk vi et godt grunnlag for hva som krevdes av kandidatene våre. Vi utarbeidet en grundig analyse og […]

Read more