#Hvarørersegi med Anne Lise Heide

Bli kjent med gründer, podcaster og HR-entusiast Anne Lise Heide!

Anne Lise Heide er kjent fra HR-podden, hennes egenproduserte podcast om HR-faget. I tillegg til HR-podden, startet hun opp det digitale HR-nettverket Leonda i 2020. Med egen podcast og Norges største digitale HR-nettverk, har Heide utviklet et faglig fellesskap og en unik møteplass for HR-entusiaster. Selv, har hun lang utdanning og erfaring i faget, og har jobbet med HR og ledelse i over 15 år. Med en master i HR og ledelse fra BI, sertifisering som coach og mindfulness instruktør, samt prosesskonsulentutdannelse fra Rambøll Management, jobber hun nå som seniorrådgiver for organisasjons- og lederutvikling i konsulentselskapet Habberstad AS.

Vi har vært så heldig å få intervjue Anne Lise Heide og høre hennes tanker om hva som rører seg i HR-verden.

Hvilke kompetanse og ferdigheter anser du som særlig viktig innenfor HR?

Jeg tenker at det mest spennende med HR-faget er bredden. I mange HR-roller må du kunne litt av alt, fordi du sitter med et overordnet HR-ansvar i en organisasjon, eller kanskje du er alene på HR. Hvis du jobber i en større organisasjon, er det enklere å spesialisere seg og bli spesielt god på noen fagområder.

Generelt sett, tenker jeg at jussen er et viktig fundament. Vi må kunne sikre at virksomheten følger gjeldende lover og regler, og du må kjenne til de viktigste lovene og forskriftene innenfor arbeidsrett. Hvis du jobber med kompetanse- eller lederutvikling, er det nyttig med kompetanse om pedagogikk og læring. Det er verdifullt å ha en god innsikt i organisasjonspsykologi, og det er absolutt å kunne noe rekruttering.

«Alle starter et sted…»

Det er også kjekt å kunne noe om business og tall for å kunne analysere data og jobbe med HR-Analytics, og det er flott å kunne noe om digitalisering for å se på prosessforbedring. Jeg synes bredden i HR-faget er veldig spennende, men du må jo ikke kunne alt på en gang. Alle starter et sted, og det handler ofte også om å finne gode samarbeidspartnere internt i en organisasjon, som f.eks. IT og økonomi. Du må ikke kunne alt selv.

Sånn rent personlig, så har jeg hatt veldig stor nytte av min coachingutdannelse i forhold til lederstøtte eller vanskelige samtaler. Og jeg er utrolig glad for de kursene jeg har tatt innenfor formidling og presentasjonsteknikk. Det har gitt meg mye. Men den utdannelsen jeg har hatt mest nytte av er definitivt masterprogrammet med Bård Kuvaas og Anders Dysvik, der vi lærte om HR-faget fra A til Å, og ikke minst fikk innsikt i all forskningen. Det har jeg brukt mye i min jobb senere.

Hvilke problemstillinger arbeider du med i din bedrift i dag?

Jeg jobber som ekstern konsulent innenfor organisasjons- og lederutvikling. Det er en variert hverdag der jeg møter på mange ulike bransjer og organisasjonstyper i min hverdag. Som konsulent er vi ute i organisasjoner og bidrar til å løse utfordringer og dele av vår kompetanse.

Når vi jobber med lederutvikling kan det handle om kursing innenfor alt fra rolleforståelse, til hvordan jobbe med motivasjon i lederrollen, kommunikasjonstrening med coaching og feedback, konflikthåndtering, teamledelse og psykologisk trygghet, eller jobbe med selvinnsikt og bli bedre kjent med egne styrker og utviklingsområder. Nå for tiden har jeg mange oppdrag som handler om selvledelse og stressmestring.

Når vi jobber med organisasjonsutvikling handler det mer om å støtte endringsprosesser, jobbe med kultur og samhandling, eller jobbe med utvikling av en ledergruppe eller team. I disse prosessene handler det mer om utvikling av ledelse og kulturen i selskapet, mens lederutviklingen ofte handler mer om individene, det å gi kompetansepåfyll til den enkelte leder. Jeg holder også kurs for HR Norge innenfor HR-faget.

Hvilke problemstillinger innenfor HR/organisasjonspsykologi tror du vil være aktuelle om 10 år?

Jeg håper og tror at bærekraft vil være top-of-mind for alle virksomheter om 10 år, og at det er helt naturlig for alle å styre etter en trippel bunnlinje som ivaretar mennesker, samfunn og miljø i tillegg til de økonomiske målene. Det innebærer at vi må tenke mer helhetlig og langsiktig om hvordan vi organiserer arbeidet i organisasjoner, på en måte som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge muligheter i fremtiden.

Dernest tenker jeg at vi bare har sett starten av et hybrid arbeidsliv. Nå er vi i etterdønninger fra pandemien, men jeg tror vi kommer til å se noen trender de neste årene som handler om større fleksibilitet, og med det også større kompleksitet. Det er helt nye krav til HR og lederrollen når du skal manøvrere i et landskap der mennesker kan bo og jobbe der de ønsker, ikke minst i forhold til kulturbygging, samhandling og tilhørighet.

Vi snakker mye om digitalisering og automatisering, men det er absolutt ingenting som tyder på at menneskekunnskap går av moten. Tvert imot så tror jeg det å kunne noe om hva som skaper engasjement, lojalitet og en god flyt i arbeidet blir like aktuelt i fremtiden som nå. Jeg ser at dette med smidige organisasjoner og agile arbeidsformer er på vei fremover, og jeg tenker at vi på HR kan ha god nytte av å bli sterke på prosessforbedring og tjenestedesign, og lære hvordan vi analyserer organisasjonens behov og leder endringsprosesser.

Hvilke råd vil du gi til studenter som ønsker å jobbe med HR i fremtiden?

Nå du kommer ut i en HR-jobb, så bruk god tid på å bli kjent med organisasjonen først. Møt ledere og medarbeidere, bli kjent med formålet til virksomheten, hvordan ting henger sammen og hva som er viktig for at dere skal nå overordnede mål. Bruk tid på å snakke med folk og observere arbeidet.

Jeg snakket akkurat med en erfaren HR-leder som gikk inn i en ny rolle, og hun hadde over 100 intervjuer med ansatte og ledere det første halvåret i ny jobb. Det ga henne et verdifullt fundament for å gjøre riktige prioriteringer og bygge en HR-strategi som traff virksomhetens behov.

«Hvis du får mulighet til det, så skaff deg ledererfaring

Hvis du får mulighet til det, så skaff deg ledererfaring. Det å forstå ledelse og ledernes behov er utrolig verdifullt i HR-rollen. Lederne er våre nærmeste samarbeidspartnere i organisasjonen og godt HR-arbeid utføres av HR og ledere sammen.

Jeg tror det er viktig å være grunnleggende nysgjerrig, sulten på kunnskap og oppriktig interessert i faget når du kommer ut i arbeidslivet. Det er lett å bli fanget i de daglige oppgavene, men de som gjør det bra innenfor HR er opptatt av kontinuerlig læring og holder seg faglig oppdatert.

Fortsett å lese forskning og fagbøker, også når du er ferdig med studiene, hør på aktuelle podcaster (gjerne HR-podden 😉) og let etter aktuelle fagpersoner som du kan følge på LinkedIn. Jeg bruker LinkedIn daglig og får mye faglig inspirasjon her.

Og ikke minst bygg deg et nettverk og ha kontakt med andre som jobber med det samme som deg. En god start er dine venner fra studiemiljøet, og så kan du utvide etter hvert, enten ved å melde deg inn i et organisert HR-nettverk eller ved å møte andre på konferanser og events der HR-folk treffes.

Ønsker du enda flere aktuelle tips om HR kan du besøke HR-podden i linken under.

Skrevet av: Benedicte Smith Veseth

Refereranser:

Illustrasjon hentet fra: Illustrasjon 1: https://www.freepik.com/free-vector/podcast-record-radio-interview-broadcast-doodle_24655543.htm#query=illustrations%20podcast&position=8&from_view=search&track=sph

Illustrasjon 2: https://www.freepik.com/free-vector/hr-manager-with-employee-interview-business-flow-chart-employee-assessment-software-hr-company-system-employee-check-programme-concept-illustration_11668549.htm#query=illustrations%20hr&position=39&from_view=search&track=sph