Intervju med tidligere SK- medlemmer

Lurer du på hvilken nytteverdi Studentkonsulenten kan ha for deg som student? Hva slags erfaring du kan tilegne deg som konsulent hos oss, eller hvordan et verv i SK kan være nyttig i arbeidslivet? Eller lurer du generelt på hva du kan jobbe med etter endt studie i arbeids- og organisasjonspsykologi? Vi har vært i kontakt med noen av våre tidligere medlemmer for å høre hvilke erfaringer de har tatt med seg fra SK og inn i arbeidslivet – les videre for å høre litt om deres erfaringer og beste tips til studenter!

Anniken Skauge Mellby jobber i dag som HR-rådgiver i BIR AS, hvor hun første året var HR-trainee gjennom Trainee Vest. Arbeidsoppgavene hennes er svært varierte, men hovedoppgavene innebærer å støtte ledere i deres oppfølging av medarbeiderne.

Hvilke deler av studiet har du hatt mest nytte av i jobben? Ettersom jeg jobber mye med lederstøtte, har jeg hatt stor nytte av ledelses- organisasjonsutviklings- og teamutviklingsbiten av studiene. I tillegg har jeg lært mye om selvledelse og organisering av arbeidsdagen.

Hun opplevde selv at overgangen fra studenttilværelsen til arbeidslivet gikk greit, da studietiden, verv og deltidsjobb gjorde henne godt forberedt. Som tidligere konsulent og leder hos oss har hun erfaring med å anvende teori i praksis;

Anniken Skauge Mellby

“Oppdragene i Studentkonsulenten ga et verdifullt innblikk i hvordan man kan bruke kompetansen fra studiene i praksis. Jeg var blant annet med på å arrangere caseoppdrag for SiB (Sammen) Studentliv og administrerte diverse kurs. Året som leder gikk i stor grad til administrasjon og videreutvikling av Studentkonsulenten. Ledervervet ga meg verdifull erfaring som jeg tar med meg i jobbhverdagen, både i lederstøtten og i eget arbeid.

Annikens beste tips til studenter er å ikke være redd for å prøve nye ting og være aktiv både på studiene og ved siden av. – Tenk som Pippi; «Det har jeg ikke prøvd før, så det får jeg helt sikkert til!»

___________________________________________________________________________________________________________

Tiril Langhelle jobber i dag som HR-rådgiver i en kommune. Jobben som HR-rådgiver er varierende, og innebærer arbeid med HR fra A-Å. Det kan være alt fra rekruttering, arbeidsavtaler, digitalisering av HR, AKAN, lederstøtte, oppfølging av sykefravær og diverse andre prosjekter.

Hvilke deler av studiet har du hatt mest nytte av i jobben? “Det er vanskeleg å peike ut spesifikke delar av studiet som eg har hatt mest nytte av. Stort sett har alle emna eg har vore innom i løpet av studiet noko relevans for jobben eg gjer i dag – det gjeld å hugse på kva ein har lært, og tidvis kanskje friske opp hukommelsen ved å lese gjennom tidlegare notata eller pensum. På masterstudiet gjekk vi djubden på faga og hadde enno meir praksis i timane, noko eg synest gav nyttige erfaringar, som eg aktivt brukar i dag. Som student generelt så lærer ein å prosessere store mengdar informasjon og gjere noko med informasjonen.

Tiril Langhelle

Mange studenter opplever at overgangen fra studenttilværelsen til arbeidslivet kan være litt brå. Her trekker Tiril frem at det å ha gode rutiner under studietiden kan redusere denne overgangen. “Mange i kullet mitt arbeida ganske systematisk på masteren. Vi hadde “faste tider” på lesesal, var der om lag fem gongar i veka, samarbeida godt og det vart eit eige arbeidsmiljø. Det trur eg var med på å gjera overgangen til arbeidslivet mindre brå.”

Som student blir en gjerne oppfordret til å være med i studentorganisasjoner – både fordi det er lærerikt og gir erfaring. Hvordan har din erfaring i Studentkonsulenten vært nyttig i arbeidslivet? “Eg var blant anna med på å halde leiarkurs for leiarar i studentorganisasjonar i samarbeid med Sammen. Det var så kjekt! Både det å førebu seg saman med andre medlem i Studentkonsulenten, og å gjennomføre det i praksis. At eg hadde verv i Studentkonsulenten trur eg bidrog positivt då eg søkte jobbar som nyutdanna. Eg kunne vise til at eg hadde engasjert meg i og var interessert i faget mitt, og at eg ynskja å bygge på det teoretiske grunnlaget med praktisk erfaring. Sjølve erfaringa auka meistringskjensla mi til at eg i praksis kunne ta i bruk det eg hadde lært.

Avslutningsvis har Tiril tre tips til studenter som skal ut i arbeidslivet. 1. Husk at det finnast spanande jobbar òg utanfor storbyane. – tør å søke jobbar utanfor storbyane og til ukjente stader. Sjølv søkte eg meg til Florø kor eg aldri hadde vore før, og eg er svært takknemleg for at eg var eg så heldig å få min første jobb der. 2. Ikkje bli demotivert av avslag. – ikkje gje opp, sjølv om ein som nyutdanna student kan få ein del avslag. 3. Bruk ressursane du har tilgjengeleg som student for å styrke dine moglegheiter i søkeprosessen. – tredje tips er å melde seg på Sammen sitt “Intervjutreningskurs”. Der fekk eg ein del verktøy og kunnskap eg synest var nyttig å ha med meg inn i søkeprosessen.