Kick-off med Studentkonsulenten

Et nytt semester har startet opp, og Studentkonsulenten har kommet godt i gang med høstens prosjekter. Med nye utfordringer og større prosjekter viste det seg å være behov for flere ansatte i organisasjonen. Gjennom en krevende og omfattende rekrutteringsprosess har det derfor blitt ansatt tre dyktige konsulenter, samt en lærling.

Fredag 5. september var det Kick-off for den utvidede organisasjonen. Fokuset for kvelden lå på interninformasjon, samt gi de nye ansatte en varm velkomst. Kvelden var preget av god stemning og engasjerte studenter, som gleder seg til å komme i gang. Det hele ble avsluttet med en trivelig middag på Zupperia.

Våre nye ansatte:

Navn: Rikke Emilie Backer Jæger
Alder: 25
Stilling: Konsulent
Utdannelse: Går 1. året på Master i psykologi, studiespesialisering arbeids- og organisasjonspsykologi.
Erfaring: Jobbet i HR-avdeling hos Apply Leirvik, hovedtillitsvalgt i Forsvaret
Gleder seg til: Å lære seg organisasjonen å kjenne, få komme i gang og bidra.

Navn: Christer Halsøy Normann
Alder: 23
Stilling: Økonomiansvarlig og konsulent
Utdannelse: Går 1. året på Master i psykologi, studiespesialisering arbeids- og organisasjonspsykologi.
Erfaring: Økonomiansvarlig i bandet Arlie Mucks
Gleder seg til: Første oppdrag og utviklingen av prosjektet. Gleder seg veldig til å bidra.

Navn: Simen von Quillfeldt Brekke
Alder: 22
Stilling: Konsulent
Utdannelse: Har Bachelor i generell psykologi, går nå poststudierett for å ta ledelsespsykologi til våren.
Erfaring: Områderepresentant for Intoeducation. (Utvekslingsorganisasjon)
Gleder seg til: Å få relevant erfaring.

Navn: Lena Houge Holter
Alder: 21
Stilling: «Lærling» inntil fullført Psyk110.
Utdannelse: Går 3. semester på Bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi.
Erfaring: Dette er første relevante jobb for studiene.
Gleder seg til: Å anvende pensum i praksis under studiene.