Kjenner du eksamensstresset komme smygende? Her er fem gode tips!

Tar du fag på Det Psykologiske fakultet fakultet og ønsker å forbedre dine eksamenskarakterer? Ved å følge fem enkle tips kan du få nyttig hjelp på veien mot toppkarakterer!

1. Få oversikt over anbefalt litteratur

Bruk tid i starten av semesteret på å få oversikt over anbefalt litteratur. På den måten vil det være lettere å disponere tiden sin resten av semesteret, og det vil også gi deg et bedre grunnlag for å lete frem informasjon. For å innkode mest mulig informasjon til langtidshukommelsen er det viktig å gi deg selv tid til å reflektere over fagstoffet. Dermed vil det være hensiktsmessig å lese jevnt gjennom hele semesteret, fremfor å ta skippertak ukene før eksamen.

2. Sett konkrete overordnede mål og delmål

I tråd med målsettingsteori er det sentralt å utforme kvantifiserbare mål innenfor en gitt tidsramme. Slike mål er med på å skape en retning for arbeidet og muliggjør underveisvurderinger av foreløpig måloppnåelse. Dersom målet ditt er «jeg vil ha A på eksamen» vil dette være et langsiktig mål, og dette vil ha stor vanskelighetsgrad. Når man lager delmål trenger de ikke være vanskelige for å ha motiverende effekt. Her kan du eksempelvis skrive ned alle kapitler i anbefalt litteratur og stryke de ut når du er ferdig med å arbeide med kapittelet. Å visuelt se at man nærmer seg det overordnende målet vil kunne virke motiverende. Ifølge målsettingsteori vil mål styre oppmerksomhet, aktivere innsats, øke utholdenhet, og stimulere til utvikling av strategier og handlingsplaner. Forskning på målsettingsteori underbygger at vanskelige mål gir høyere ytelse. Vanskelighetsgrad er bestemt av hvor mye anstrengelse som kreves for å nå mål. Denne effekten forsvinner derimot dersom målene blir for vanskelig.

3. Ta gode pauser

Det er lite hensiktsmessig å sitte mange timer med lesing uten å ta gode pauser, da hjernen ikke vil få nok tid til å overføre ny informasjon til langtidshukommelsen. Eksempelvis kan lesing ved bruk av pomodoro-teknikken bedre din effektivitet, øke motivasjonen og bidra med at informasjon overføres til langtidsminnet. Dette kan gjøres ved at du setter på en timer på eksempelvis 25 minutter der du skal konsentrere deg fult og holdent om fagstoffet. Det er viktig at alle forstyrrelser, eksempelvis varsler på mobil eller pop-ups på datamaskinen fjernes under denne leseintervallen. Mellom hvert leseintervall vil det være fordelaktig med pauser på 5-10 minutter med fullstendig avslapning. Her er det viktig at hjernen får hvile, men fysisk aktivitet vil være fordelaktig da det fremmer læringsprosessen. Regelmessige pauser vil bidra til overføring av informasjon til langstidsminnet uten forstyrrelser. Bruk av mobiltelefon i pauser vil gjøre at hjernen ikke restituerer seg like godt som når du har pauser uten mobiltelefon. For å unngå bruk av mobiltelefon kan apper som «Hold» hjelpe deg. Appen gir deg belønninger for hvert tyvende minutt du går uten å bruke mobiltelefonen.

4. Arbeid i kollokviegrupper

Diskusjon av fagstoffet er en god metode for å fremme dyp prosessering av fagstoffet. Det gir en god mulighet til å få andre perspektiver. Konstruktive konflikter kan skape nye banebrytende ideer som vil kunne gjøre din eksamensbesvarelse bedre! Før man begynner med en kollokvie er det lurt å bli enige om en ordstyrer, som har ansvaret for kommunikasjonsflyten.

5. Skriv akademiske tekster

For å kunne skrive gode psykologiske essayoppgaver er det hensiktsmessig å fokusere på optimal gjengivelse av tillært informasjon. En effektiv metode for å arbeide med dette er å gjengi fagkunnskap gjennom å skrive akademiske tekster. Dette kan for eksempel gjøres ved å finne tidligere eksamensoppgaver og besvare disse. Dersom du er usikker på hvordan du kan bygge opp en god besvarelse i det konkrete faget ditt selges det mange tidligere besvarelser på Filefora.

Ved å følge disse enkle tipsene vil du kunne komme et steg videre på veien mot toppkarakterer. Lykke til!

Skrevet av: Anniken Sparre