Lederskifte i Studentkonsulenten

I forbindelse med Studentkonsulentens julebord som fant sted i starten av November, takket Atle Gabrielsen Førsvoll for seg i organisasjonen. Som initiativtaker til organisasjonen har Atle vært med på å legge grunnlaget til Studentkonsulenten, og har fungert som leder siden oppstart julen 2013. Ved å tilrettelegge for utformingen av verdier, visjon og mål tidlig i oppstartsprosessen bidro Atle til utformingen av en seriøs organisasjon. Medlemmene i Studentkonsulenten takker Atle for gode råd, veiledning og godt lederskap gjennom hans tid som leder og ønsker han lykke til videre.

Gjennom ledervalg ble Sara Sæbø Bringedal stemt frem til å overta Atles posisjon og føre organisasjonen videre. Sara har vært med i Studentkonsulenten siden oppstart, samt vært prosjektleder på to oppdrag. Erfaringen fra prosjektlederrollen gav mersmak og Sara er nå klar for å hjelpe organisasjonen til videre utvikling og læring. Studentkonsulenten ser frem til et nytt år med nye og spennende oppdrag.

atle (3)           sara (3)
Atle Gabrielsen Førsvoll                                               Sara Sæbø Bringedal