Våre verdier

Integritet
o Arbeide med høy etisk standard
o Bruke vitenskapelig basert fagstoff
o Skape tillit og trygghet i kunderelasjonen
o Opptre ryddig og saklig

Engasjement
o Brennende interesse for faget
o Indre ønske om å bidra
o Fokus på et godt samhold
o Tilpasningsdyktige og fleksible i arbeidet

Mot og ydmykhet
o Våge å prøve, tørre å lære
o Være bevisst våre evner og begrensninger
o Verdsette og evaluere tilbakemeldinger

Verdiskapning
o Skape merverdi, vi vil skape synergieffekter (5+5=20)
o Bidra til kompetanseutvikling
o Arbeide effektivt mot egne og kunders målsetninger
o Alltid strekke oss/søke etter forbedringer