Oppdrag 002 – Evaluering av prosjekt

Studentkonsulenten sitt andre oppdrag omhandlet evaluering av et prosjekt som kunden ikke hadde sin forventete oppslutning rundt. Da problemene ved prosjektet ikke var åpenbare, benyttet Studentkonsulenten et konsulentverktøy kalt ”X-modellen” utviklet av Baustad og Sørsveen (Ledelse på norsk). Verktøyet gav Studentkonsulenten muligheten til å få et mer helhetlig bilde av prosjektet, og i samarbeid med kunden avdekket vi en rekke områder med forbedringspotensial til fremtidige prosjekt – og for organisasjonen som helhet. Forbedringsområdene ble samlet i en handlingsplan som kunden selv kontinuerlig bearbeider for å fortsette utviklingen på egen hånd.