Oppdrag 004 – Observasjon og intervensjoner

I dette oppdraget var Studentkonsulenten i en relativ stor studentorganisasjon som bidrar med kulturelle opplevelser i studentmiljøet i Bergen. Oppdraget gikk over et semester og hadde ulike tyngdepunkt. Studentkonsulenten var de første gangene tilstede på styremøtene for å observere. Deretter ble det gjort en evaluering av styret av medlemmene selv ved hjelp av et kjent konsulentverktøy kalt X-modellen. Dette verktøyet har fokus på både saks- og personforutsetninger. Både observasjonene og resultatene fra denne evalueringen ble brukt til å lage en helhetlig evaluering av styret og med ulike råd og intervensjoner for å forbedre effektiviteten i styret. Intervensjonene var blant annet av strukturell art der rutiner for møter, forbedringer på nettside og hvilken plattform som skal bli brukt til kommunikasjon ble gjennomgått. Det ble også gjennomført intervensjoner av en litt mer aktiv art, der det ble kjørt to caser med fokus på roller og kommunikasjon. Begge casene resulterte i en debriefing som var av faglig art. Etter disse intervensjonene ble det skrevet en sluttrapport som ble levert til oppdragsgiver.