Oppdrag 010 – Lederkurs og motivasjonskartlegging

Dette oppdraget gikk ut på at Studentkonsulenten utviklet og gjennomførte et lederkurs, samt utviklet en spørreundersøkelse for motivasjonskartlegging. Kunden ønsket å utvikle sine ledere og skape en god ledelseskultur, og et team fra Studentkonsulenten utviklet dermed et kurs med dette formålet. Kurset som ble utarbeidet var en blanding av foredrag og øvelser, men det ble satt mest vekt på praktiske øvelser for lederne. Tanken bak fokuset på praktiske øvelser var at denne typen aktiv deltakelse ville gitt lederne mer og dermed ført til bedre læring. Kunden mottok i tillegg forskjellige øvelser og en motivasjonsundersøkelse som de selv kunne gjennomføre i fremtiden ved behov.