Oppdrag 013 – Caseoppdrag for SiB Studentliv

Studentkonsulenten ble invitert av SiB Studentliv til å bli med å arrangere et kurs for avtroppende ledere fra noen av de større studentorganisasjonene i Bergen. Kurset handlet om hvordan en skal få til en god overgang fra gammel til ny leder, hvordan få overført kunnskap og erfaring på best mulig måte. Studentkonsulenten kom inn midtveis i kurset og gjennomførte en caseoppgave med fokus på kommunikasjon og teamutvikling. Tanken bak denne caseoppgaven var å utfordre lederne i hvordan de tenker og kommuniserer, både når det gjelder overføring av egen kunnskap og tilegnelse og bruk av andres kunnskap.