Oppdrag 1 – Rekruttering

Vårt første oppdrag var å stå for intervjudelen av nye ledere til en organisasjon for så å videre gi vår anbefaling av de best egnede kandidatene. Ved å intervjue de forrige lederne fikk vi et godt grunnlag for hva som krevdes av kandidatene våre. Vi utarbeidet en grundig analyse og lagde en intervjuguide på bakgrunn av dette. I arbeidet med rekruttering er det svært viktig å ha satte kriterier for hva som kreves av kompetanse, erfaring osv., for å være sikre på at den/de man velger ikke er grunnet i tilfeldigheter eller magefølelse. Når prosessen var ferdig ga vi vår anbefaling til kunden og kunden tok på bakgrunn av dette det endelige valget.