Pågående oppdrag i Studentkonsulenten

Studentkonsulenten jobber for tiden med et oppdrag der det psykologiske fakultet er oppdragsgiver. Prosjektet går over en periode på et år og handler om å legge til rette for fagkvelder som er eksklusivt for studenter som tar årsstudium i psykologi. Studentkonsulenten har satt sammen et team bestående av Simen, Martha, Rikke, Sara og Christer, som sammen jobber for å skape noe årsstudiumstudentene kan ha interesse, glede og utbytte av.

Teamet har allerede arrangert et arrangement der over 80 studenter deltok. Den første fagkvelden hadde Per-Einar Binder som første foredragsholder. Her ble det holdt et foredrag som angikk menneskelig medfølelse og selvmedfølelse, samt gjennomførte han en vellykket mindfulnessøvelse for alle i rommet. Etter en pause med pizza, drikke og prating gikk kvelden videre til at de fire bachelorretningene på det psykologiske fakultet ble presentert, altså arbeids- og organisasjonspsykologi, generell psykologi, folkehelse og helsefremmende arbeid, og pedagogikk. Hensikten med å gjøre dette var for å gi studentene en god og klar innføring om hvilke muligheter de har ved å ta årsstudium utenom profesjonsstudiet.

Neste arrangement går av stabelen 12. november kl 18:00-20:00 på rom 118 på det psykologiske fakultet. Kvelden vil starte med at Arild Raaheim som nylig har gitt ut en bok om eksamensmestring, formidler råd og tips om hvordan man effektivt kan forberede seg til eksamenen, samt håndtering av selve eksamensdagen. Videre vil Ivar Nordmo presentere sin forskning på årsstudiumsstudenter som har kommet inn på profesjonsstudiet og dele deres teknikker og metoder som bidro til å nå målet.
Studentkonsulenten gleder seg til å se dere, årsstudiumsstudentene, nestkommende fagkveld!

Vel møtt!