Samarbeid med SiB Studentliv.

Studentkonsulenten har glede av å melde at vi har inngått et samarbeid med SiB Studentliv.

SiB Studentliv er opprettet som en støttefunksjon for studentorganisasjoner i Bergen, og for enkeltstudenter med verv i en studentorganisasjon. Deres mål er å bidra til at organisasjonene fungerer som trygge læringsarenaer – som er åpne for alle.

Utover våren vil vi dermed delta på noen av SiB Studentliv sine kurs. Dette er for oss et svært spennende samarbeid og vi ser frem til å kunne bidra med vår kompetanse.

350c72989737579ab520d7689d5034ce_400x400

 

last ned