Studentkonsulenten søker nye medlemmer!

Felles for alle oss i Studentkonsulenten er at vi motiveres av ønsket om å lære og det å ta kunnskap fra pensum ut i praksis. Siden vi tilbyr våre tjenester gratis til andre studentorganisasjoner vil all lønn være i form av økt kompetanse og mestringsglede. Målet er å skape gjensidig nytteverdi mellom Studentkonsulenten og våre oppdragsgivere, hvor våre konsulenter tilegner seg erfaring fra praksisfeltet, mens våre oppdragsgivere får hjelp til å utvikle sin organisasjon.

Til nå har Studentkonsulenten også jobbet hardt for å bygge opp organisasjonens struktur. Store deler av arbeidet knyttet til oppstartsfasen er ferdigstilt, men organisasjonen er ikke ferdigutviklet. Det vil derfor være muligheter for å jobbe internt i organisasjonen, i tillegg til primæroppdraget ut mot eksterne oppdragsgivere.

Da flere av våre dyktige konsulenter har avsluttet sine studier eller er på utveksling ønsker vi å rekruttere nye medlemmer til vår organisasjon. Vi ser etter nye medlemmer som kan tenke seg stillingen som konsulent, en meget spennende og lærerik rolle.

Om stillingene

Konsulent:

Arbeidet vil bestå av å planlegge, gjennomføre og dokumentere oppdrag for våre kunder. Arbeidet vil bli gjennomført på tidspunkt som passer våre konsulenter samt oppdragsgivere. Det forventes også at konsulentene er med på å bidra internt til å drive organisasjonen – arbeid som ikke alltid er av organisasjons-psykologisk art. Vi krever ikke at du har erfaring som konsulent, men at du er motivert til å bli en konsulent og lære.

Krav:

  • Det stilles ikke krav til karakterer, men faget PSYK110 (arbeids og organisasjonspsykologi) må være bestått eller påbegynt.
  • En tidshorisont på minst et år i Bergen er ønskelig. Permisjon vil være mulig ved utveksling.
  • Studierett på bachelor- eller mastergrad i psykologi med spesialisering i arbeids- og organisasjonspsykologi. For å vedlikeholde et mangfold i organisasjonen ønsker vi medlemmer fra både bachelor- og masternivå

Ønskede egenskaper

  • Fleksibilitet: Selv om vi prøver å gjøre arbeidet vårt så forutsigbart som mulig har det vist seg å være utfordrende. Arbeidsmengden til våre konsulenter varierer fra uke til uke og vi ønsker å rekruttere medlemmer som har mulighet til å stille opp når det trengs.
  • Motivasjon: Vi forventer ikke at du fra før av skal ha jobbet med organisasjonspsykologi, men vi forventer at du har en brennende ønske om å gjøre det og et ønske om å bidra sammen med våre konsulenter – med det antall timer det måtte kreve.
  • Erfaring: Erfaring fra organisasjoner og arbeid er ønskelig, men ikke nødvendigvis et krav. Vi søker først og fremst deg som har potensial til å bli en god konsulent for Studentkonsulenten.

Søknad og CV

Søknad og CV sendes inn til helle.myhrstad@studentkonsulenten.no innen 27. februar. Merk mailen med ”søknad”.

Våre medlemmer er underlagt taushetsplikt og din søknad vil kun lese av våre rekrutteringsansvarlige. Etter endt rekruttering vil all dokumentasjon slettes. NB! Ikke send karakterer eller evt. annen sensitiv informasjon.

Aktuelle kandidater vil bli invitert på intervju.