Studentkonsulenten søker nye medlemmer!

Studentkonsulenten søker nye medlemmer og vi ønsker deg på vårt team!

Som medlem i Studentkonsulenten får du anledning til å opparbeide deg nyttig erfaring, knytte teori til praksis og være del av et godt miljø med engasjerte medstudenter! Det vil også være viktig at du bryr deg om å utvikle Studentkonsulenten som organisasjon. Derfor vil det være muligheter for å jobbe internt i organisasjonen, i tillegg til primæroppdrag ut mot eksterne oppdragsgivere.

Felles for alle oss i Studentkonsulenten er at vi motiveres av ønsket om å lære og det å ta kunnskap fra faget ut i praksis. Ettersom vi tilbyr våre tjenester gratis til andre studentorganisasjoner vil all lønn være i form av økt kompetanse og mestringsglede. Målet er å skape gjensidig nytteverdi mellom Studentkonsulenten og våre oppdragsgivere, hvor våre konsulenter tilegner seg erfaring fra praksisfeltet, mens våre oppdragsgivere får hjelp til å utvikle sin organisasjon.

Vi søker i denne omgang økonomiansvarlig, markedsansvarlig og konsulenter.

Om stillingene:

Økonomiansvarlig:
Som økonomiansvarlig vil du ha ansvar for alt som angår Studentkonsulentens økonomi. Dette innebærer å sette opp budsjett og holde regnskap, søke om penger, holde orden på refusjoner og godkjenne utgifter. Vi ønsker at du som søker har en interesse for økonomi, du er strukturert og har evne til å holde orden og oversikt. Du vil også jobbe som konsulent på lik linje som andre i organisasjonen.

Markedsansvarlig:
Arbeidet vil bestå av å holde hjemmesiden og Facebooksiden vår aktiv og oppdatert. Det forventes ikke at du har spesifikke data og grafiske ferdigheter, men vi ønsker at du skal være kreativ og legge ned en innsats for å markedsføre oss, slik at vi kan nå ut til potensielle kunder. I tillegg til å ha ansvar for å fremme Studentkonsulenten på nett, vil du jobbe som konsulent på lik linje med andre i organisasjonen.

Konsulent:
Arbeidet vil bestå av å planlegge, gjennomføre og dokumentere oppdrag for våre kunder. Arbeidet vil bli gjennomført på tidspunkt som passer våre konsulenter samt oppdragsgivere. Det forventes også at konsulentene er med på å bidra internt til å drive organisasjonen – arbeid som ikke alltid er av organisasjons-psykologisk art. Vi krever ikke at du har erfaring som konsulent, men at du er motivert til å bli en konsulent og lære.

Krav:
• Det stilles ikke krav til karakterer, men du må fullført eller ha påbegynt PSYK106 (Personalpsykologi) dette semesteret.
• En tidshorisont på minst et år i Bergen er ønskelig. Permisjon vil være mulig ved utveksling.
• Studierett på bachelor- eller mastergrad i psykologi med spesialisering i arbeids- og organisasjonspsykologi. For å vedlikeholde et mangfold i organisasjonen ønsker vi medlemmer fra både bachelor- og masternivå.

Ønskede egenskaper
• Fleksibilitet: Selv om vi prøver å gjøre arbeidet vårt så forutsigbart som mulig har det vist seg å være utfordrende. Arbeidsmengden til våre konsulenter varierer fra uke til uke og vi ønsker å rekruttere medlemmer som har mulighet til å stille opp når det trengs.
• Motivasjon og engasjement: Vi forventer ikke at du fra før av skal ha jobbet med organisasjonspsykologi, men vi forventer at du har et ønske om å gjøre det og et ønske om å bidra sammen med våre konsulenter – med det antall timer det måtte kreve.
• Erfaring: Erfaring fra organisasjoner og arbeid er ønskelig, men ikke nødvendigvis et krav. Vi søker først og fremst deg som har potensial til å bli en god konsulent for Studentkonsulenten.

Søknad og CV
Har du spørsmål angående prosessen eller ønsker å søke? Send et motivasjonsbrev og CV til marte.langeli@studentkonsulenten.no innen tirsdag 30. april. Merk mailen med ”søknad” og ønsket verv (eks. markedsansvarlig, konsulent, økonomiansvarlig).

Våre medlemmer er underlagt taushetsplikt og din søknad vil kun leses av våre rekrutteringsansvarlige. Etter endt rekruttering vil all dokumentasjon slettes. NB! Ikke send karakterer eller evt. annen sensitiv informasjon.

Aktuelle kandidater vil bli invitert på intervju.

Vi ser frem til å høre fra deg!