Studentkonsulenten

Studentkonsulenten er en studentorganisasjon med base i Bergen, som tilbyr konsulenthjelp til studentorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner. Våre konsulenter studerer arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen, og opprettet Studentkonsulenten i ønsket om å knytte teori til praksis. Vi ønsker å bistå andre organisasjoner ved å tilrettelegge for utvikling som bidrar positivt til organisasjonens arbeidsmiljø. Målet er å skape gjensidig nytteverdi for de involverte aktører; nemlig praktisk erfaring for våre konsulenter og verdifull kompetanse for våre kunder. Studentkonsulenten skal være en arena som bidrar med læringsmuligheter innen arbeids- og organisasjonspsykologifaget, der våre konsulenter har sin spisskompetanse.

Tjenestene vi tilbyr varierer fra analyse og utvikling av fremdriftsplaner for organisasjoner til rekrutteringsassistanse. Vårt arbeid utføres ved hjelp av metoder og verktøy som er faglig forankret og dokumentert. En mer detaljert oversikt over tjenestene våre finner du under fanen ”våre tjenester”. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!