Hvorfor trenger vi organisasjonspsykologi?

Organisasjonspsykologi handler om hvordan individer og grupper fungerer i organisasjoner. Kunnskap om organisasjonspsykologi er nyttig for å kunne forebygge og løse problemer på arbeidsplassen, og for å skape vekst både for den enkelte og organisasjonen som helhet1. Jeg opplever at kunnskap om organisasjonspsykologi er nyttig for alle som er i […]

Read more

Hjemmekontor – hva har vi lært?

To år har passert siden store deler av Norges arbeidstakere kollektivt ble sendt på hjemmekontor og den normale arbeidshverdagen gikk i oppløsning. I løpet av perioden har en sporadisk arbeidet fulltid på hjemmekontor, deltid hjemmekontor og fulltid på arbeidsplassen. I lys av de siste to årene diskuteres det hvorvidt vår […]

Read more