Siste

Våre tjenester

Våre konsulenter har en grundig teoretisk forståelse innen organisasjonsutvikling, ledelse, motivasjon, rekruttering, belønning, lagbygging m.m. Vi ønsker at denne kunnskapen kan være til nytte både for våre konsulenter, medstudenter og aktuelle aktører. Vi vil derfor påta oss oppdrag, tilpasset studentorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner.

Om din organisasjon trenger støtte eller rådgivning i henhold til vår kompetanse ber vi melde inn konsulentoppdrag til oss. Vi kan både bistå med kompetanse eller kapasitet etter behov. Dette konsulentselskapet følger etiske retningslinjer, hvor respekt for kunden og taushetsplikten står sentralt. Etter at oppdraget er utført vil det bli forfattet en rapport med funn og eventuelle tiltak. Konsulentene arbeider alltid i team og arbeidet vil bli kvalitetssikret både i henhold til teori og interne retningslinjer.

Aktuelle oppdrag kan være:
o Forelesninger om ulike organisasjonspsykologiske temaer
o Kartleggings og evalueringsoppgaver
o Utredningsoppgaver
o Kortvarig utviklingsbistand m.h.t. ledelse og lagbygging, motivasjon, frafall i organisasjonen
o Kurs o.a.
o Rekruttering

Tjenesten vil være gratis. Du og din organisasjon er velkommen til å sende oss forespørsler på e-post: kontakt@studentkonsulenten.no. Vi vil her kunne svare på eventuelle spørsmål og bekrefte det aktuelle oppdraget så fort som mulig. Gi gjerne en kort beskrivelse av oppdraget, samt noen opplysninger om organisasjonen, medlemmene og kontaktpersoner.

Studentkonsulenten samarbeider også med Sammen Studentliv, som er en støttefunksjon for studentorganisasjoner i Bergen, og for enkeltstudenter med verv i en studentorganisasjon.