Vi søker nye medlemmer!

I løpet av semesteret vil flere av våre dyktige konsulenter være i ferd med å fullføre sin utdanning, og Studentkonsulenten rekrutterer derfor nye medlemmer. Planleggingen av vårens rekruttering er i gang og vi gleder oss til å ta fatt på denne spennende prosessen. Som medlem i Studentkonsulenten får du anledning til å opparbeide deg nyttig erfaring, knytte teori til praksis og være del av et godt miljø med engasjerte medstudenter! Det vil også være viktig at du bryr deg om å utvikle Studentkonsulenten som organisasjon. Derfor vil det være muligheter for å jobbe internt i organisasjonen, i tillegg til primæroppdrag ut mot eksterne oppdragsgivere.

Felles for alle oss i Studentkonsulenten er at vi motiveres av ønsket om å lære og det å ta kunnskap fra faget ut i praksis. Ettersom vi tilbyr våre tjenester gratis til andre studentorganisasjoner vil all lønn være i form av økt kompetanse og mestringsglede. Målet er å skape gjensidig nytteverdi mellom Studentkonsulenten og våre oppdragsgivere, hvor våre konsulenter tilegner seg erfaring fra praksisfeltet, mens våre oppdragsgivere får hjelp til å utvikle sin organisasjon.

Vi planlegger å stå på stand onsdag 24. januar fra kl. 11-12 på Psykologisk Fakultet, hvor vi vil presentere Studentkonsulenten som organisasjon og hvor vi gir dere mulighet til å treffe noen av våre medlemmer. Her vil dere kunne få et innblikk i hvordan det er å være med i Studentkonsulenten ved å få informasjon om ulike roller, arbeidsoppgaver og våre oppdrag.

Møt oss på Psykologisk fakultet og få et innblikk i hvilke erfaringer våre medlemmer sitter igjen med.

 

Vi søker i denne omgang en Markedsansvarlig og 2 til 3 konsulenter.

Om stillingene

Markedsansvarlig:

Arbeidet vil bestå av å holde hjemmesiden og Facebooksiden vår aktiv og oppdatert. Det forventes ikke at du har spesifikke data og grafiske ferdigheter, men vi ønsker at du skal være kreativ og legge ned en innsats for å markedsføre oss, slik at vi kan nå ut til potensielle kunder. I tillegg til å ha ansvar for å fremme Studentkonsulenten på nett, vil du jobbe som konsulent på lik linje med andre i organisasjonen.

Konsulent:
Arbeidet vil bestå av å planlegge, gjennomføre og dokumentere oppdrag for våre kunder. Arbeidet vil bli gjennomført på tidspunkt som passer våre konsulenter samt oppdragsgivere. Det forventes også at konsulentene er med på å bidra internt til å drive organisasjonen – arbeid som ikke alltid er av organisasjons-psykologisk art. Vi krever ikke at du har erfaring som konsulent, men at du er motivert til å bli en konsulent og lære.

Krav:
• Det stilles ikke krav til karakterer, men faget PSYK110 (Arbeids- og organisasjonspsykologi) må være bestått. Imidlertid, dersom du påbegynner PSYK106 (Personalpsykologi) dette semesteret, vil du også ha mulighet til å søke. Da vil du ha rollen som lærling frem til du har fullført de ovennevnte fagene.
• En tidshorisont på minst et år i Bergen er ønskelig. Permisjon vil være mulig ved utveksling.
• Studierett på bachelor- eller mastergrad i psykologi med spesialisering i arbeids- og organisasjonspsykologi. For å vedlikeholde et mangfold i organisasjonen ønsker vi medlemmer fra både bachelor- og masternivå.

Ønskede egenskaper
• Fleksibilitet: Selv om vi prøver å gjøre arbeidet vårt så forutsigbart som mulig har det vist seg å være utfordrende. Arbeidsmengden til våre konsulenter varierer fra uke til uke og vi ønsker å rekruttere medlemmer som har mulighet til å stille opp når det trengs.
• Motivasjon og engasjement: Vi forventer ikke at du fra før av skal ha jobbet med organisasjonspsykologi, men vi forventer at du har en brennende ønske om å gjøre det og et ønske om å bidra sammen med våre konsulenter – med det antall timer det måtte kreve.
• Erfaring: Erfaring fra organisasjoner og arbeid er ønskelig, men ikke nødvendigvis et krav. Vi søker først og fremst deg som har potensial til å bli en god konsulent for Studentkonsulenten.

Søknad og CV
Har du spørsmål angående prosessen eller ønsker å søke? Send et motivasjonsbrev og CV til helle.myhrstad@studentkonsulenten.no innen 6. februar. Merk mailen med ”søknad” og ønsket verv (eks. markedsansvarlig, konsulent, lærling).

Våre medlemmer er underlagt taushetsplikt og din søknad vil kun lese av våre rekrutteringsansvarlige. Etter endt rekruttering vil all dokumentasjon slettes. NB! Ikke send karakterer eller evt. annen sensitiv informasjon.

Aktuelle kandidater vil bli invitert på intervju.

Vi ser frem til å høre fra deg!